Εκπαίδευση, Διδασκαλία και Δια Βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα:
Προκλήσεις και Προοπτικές

Εργαστήριο «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας»

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ευρωπαϊκο Πανεπιστήμιο Κύπρου

14, 15 & 16 Ιουνίου 2024

Επιστημονικό συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

Το Εργαστήριο «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 14, 15 & 16 Ιουνίου 2024, σε συνεργασία με το Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

  • Ερευνητές/τριες και μελετητές/τριες της Εκπαίδευσης,
  • Μέλη Δ.Ε.Π., ΕΔΙΠ, Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Α.Ε.Ι.,
  • Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων της Εκπαίδευσης,
  • Στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι Διδάκτορες, Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες)
Εγγραφή

Βιωματικά εργαστήρια

Η Τέχνη ως Παιχνίδι στην Εκπαίδευση: Δημιουργώντας ένα Μαγικό Περιβάλλον Μάθησης
Εγγραφή
Βιωματική Ρυθμική
Εγγραφή
Ψηφιακή Αφήγηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Το Εργαλείο για την Ενεργή Πολιτειότητα
Εγγραφή
Το ραδιόφωνο στο σχολείο!
Εγγραφή
Καλώς ήρθατε στον κόσμο των ερωτήσεων
Εγγραφή

Διοργανωτές

Κορυφαία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου

Συμμετοχές

Κορυφαίοι επιστήμονες από το χώρο της Παιδαγωγικής

Στο Συνέδριο ως επίσημοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές θα παραστούν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, με διαπρεπή παρουσία στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Διδασκαλίας και της Δια Βίου Μάθησης.

Διοργανωτές

Δείτε την αφίσα του Συνεδρίου:

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει

α. Προφορικές Ανακοινώσεις

β. Θεματικά Συμπόσια & Στρογγυλά Τραπέζια

γ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις

δ. Βιωματικά Εργαστήρια

ε. Ειδικές Συμμετοχές (εικαστικές δημιουργίες φοιτητών και μαθητών)

Ανακοινώσεις

Χορηγοί